Dearest รับรางวัล Best of facial cleanser สุดยอดผลิตภัณฑ์ล้างหน้า จากนิตยสารสุดสัปดาห์ ประจำปี 2020

หมวดหมู่: NEWS & EVENT


Dearest ได้รับรางวัล Best of facial cleanser สุดยอดผลิตภัณฑ์ล้างหน้า จากนิตยสารสุดสัปดาห์ ประจำปี 2020

 

 
คุณอัญรินทร์ อัครฐานุรัศม์ founder and managing director เป็นผู้แทน บริษัท เดียร์เรส กรุ๊ป จำกัด

เข้ารับรางวัล Best of facial cleanser สุดยอดผลิตภัณฑ์ล้างหน้า จากนิตยสารสุดสัปดาห์ ประจำปี 2020


10 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 257 ครั้ง